Emersuiso Ajoneuvovero

Suomessa rekisteröidystä tai Suomessa käytettävästä ajoneuvosta suoritetaan valtiolle ajoneuvoveroa.

Vuotuinen ajoneuvovero eli käyttömaksu otettiin käyttöön vuonna 1994. Tuolloin veroa perittiin 500 markkaa vuodessa ennen vuoden 1994 alkua rekisteröidyiltä ajoneuvoilta ja 700 markkaa tätä uudemmilta ajoneuvoilta. Tämän lisäksi muilta kuin bensiinikäyttöisiltä autoilta perittiin dieselveroa.

Nykyisin ajoneuvovero koostuu entistä ajoneuvoveroa vastaavasta perusveron osuudesta ja dieselveroa vastaavasta käyttövoimaveron osuudesta.

Perusvero                                                                        

Perusveroa peritään uudemmilta henkilö- ja pakettiautoilta auton rekisteritietoihin merkittyjen hiilidioksidipäästöihin (CO2) perustuen. Kokonaismassaltaan enintään 2500 kg:n henkilöautoilta käyttöönotosta 1.1.2001 alkaen, yli 2500 kg:n henkilöautoilta käyttöönotosta 1.1.2002 alkaen, kaksikäyttöautoilta käyttöönotosta 1.1.2006 alkaen ja pakettiautoilta käyttöönotosta 1.1.2008 alkaen.

Vanhemmilta henkilö- ja pakettiautoilta sekä sellaisilta uudemmilta henkilö- ja pakettiautoilta joiden CO2-päästöjä ei ole merkitty ajoneuvon rekisteritietoihin, veroa peritään niiden kokonaismassaan perustuen.

Käyttövoimavero

Käyttövoimaveroa peritään vanhan dieselveron tapaan muuta polttoainetta kuin bensiiniä käyttäviltä ajoneuvoilta niiden kokonaismassaan perustuen. Veron määrä vaihtelee henkilö- ja pakettiautoilla ajoneuvoluokan ja käyttövoiman mukaan ja kuorma-autoilla akselilukumäärän mukaan sekä sen perusteella, minkälaista perävaunua niillä voidaan vetää.

Tarkemmat tiedot ajoneuvoverosta ja sen määräytymisestä löytyvät valtion säädöstietopankista, osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031281

Ajoneuvoverosta on koottu lisätietoa Autoalan tiedotuskeskuksen sivuille.


Tulosta sivu
Autotuojat ja-teollisuus ry • Ateneuminkuja 2 C, 10. krs • 00100 Helsinki
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä