Autoilun verotuksen painopistettä siirrettävä

Autoveron korotus johtaa verotulojen vähenemiseen,
koska myyntimäärät alenevat. Vuoden 2012 autoveron
korotuksen jälkeen autoverotuotto jäi 200 miljoonaa
euroa budjetoitua pienemmäksi.


Autojen tullessa yhä energiatehokkaammiksi autoveron tuotto laskee, elleivät myyntimäärät kasva. Verotusrakennetta tulisi uudistaa kokonaisuutena siten, että se tukisi pitkäjänteisesti liikennepoliittisia tavoitteita. Liikkuminen on kotitalouksille toiseksi suurin kuluerä asumisen jälkeen. Liikenteen verorasitus ei saa tulevai- suudessa kasvaa. Monipuoliset liikkumismahdollisuudet takaavat muun muassa toimivat työmarkkinat sekä asukkaiden sujuvan arjen.

Autokannan uusiutuminen parantaa selvästi liikenneturvallisuutta ja energiatehokkuutta sekä helpottaa liikenteen päästötavoitteiden saavuttamista. Uusia henkilöautoja tulisi vuosittain rekisteröidä vähintään 150 000, jotta keski-iän kasvu saataisiin pysähtymään. Autoilun verotuksen painopiste tulee siirtää auton hankinnasta sen käyttöön. Tämä tehdään esimerkiksi alentamalla autoveroa ja kompensoimalla sitä ajoneuvoverolla tai haluttaessa kilometripohjaisilla veroilla.
Autoveroprosentti on sidottu auton hiilidioksidipäästöön.

Verotulot


Tulosta sivu
Autotuojat ja-teollisuus ry • Ateneuminkuja 2 C, 10. krs • 00100 Helsinki
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä