Viimeaikaiset Autotuojat- ja teollisuus ry:n antamat lausunnot

AT antaa lausuntoja ajankohtaisista laki- ja säädösvalmisteluista ja tekee esityksiä viranomaisille ja päätöksentekijöille autoja, liikennettä ja liikenneturvallisuutta, liikenteen taloudellista ohjausta, liikenteen ympäristövaikutuksia sekä kuluttajaviestintää ja kuluttajansuojaa koskevissa asioissa.

2017

Lausunto Verohallinnon luontoisetuja koskevasta päätösluonnoksesta (pdf) (600.2 KB), 24.11.2017
Lausunto romutuspalkkiosta ja täyssähköautojen hankintatuesta eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle (pdf) (638.4 KB), 20.11.2017
Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta (pdf) (507 KB), 19.10.2017
Lausunto satelliittinavigointijärjestelmien tehokkaan hyödyntämisen toimenpideohjelman luonnoksesta (pdf) (351,1 KB), 17.10.2017
Lausunto taksien autoverohuojennuksen muutosta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (518.3 KB), 6.9.2017
Lausunto romutuspalkkiota ja täyssähköautojen hankintatukea koskevasta hallituksen esityksestä liikenne- ja viestintäministeriölle (pdf) (653.8 KB), 11.10.2017
Lausunto liikenteen automaatiosta parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta käsittelevälle työryhmälle (pdf) (334 KB), 30.6.2017
Lausunto liikenteen päästövähennyskeinoista parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta käsittelevälle työryhmälle (pdf) (334 KB), 21.4.2017
Lausunto tieliikennelain kokonaisuudistuksesta (pdf) (393.5 KB), 13.4.2017
Lausunto katsastustoimintaa koskevan lain muutoksesta (pdf) (282.3 KB), 13.1.2017