Trafiksäkerheten förbättras då bilparken förnyas

Bilarnas säkerhet har förbättrats betydligt under de senaste årtiondena. Nya aktiva och passiva säkerhetsanordningar har klart minskat antalet olyckor som leder till personskador. Finland har som trafikpolitiskt mål en så kallad nollvision, som innebär att ingen skall behöva dö eller skadas i trafiken. För att uppnå målet är det också nödvändigt att föryngra bilparken så att den nya säkrare biltekniken skulle bli allmännare också i den finländska bilparken.

Under de senaste årtiondena har trafiksäkerheten förbättrats bland annat av automatiska sträckare för säkerhetsbälten, krockkuddar och låsningsfria bromsar, som blev allmännare redan på 1990-talet.

Bilarnas säkerhet har under de senaste åren främst förbättrats av elektronisk stabilitetskontroll, automatisk nödbromsning, säkerhetskarosser med zoner som absorberar krockenergi, bromsassistent samt krockkuddar som förbättrar fotgängarnas säkerhet. Under de kommande åren förbättras säkerheten högst antagligen ytterligare med hjälp nya applikationer, som tex. filvakt, intelligent hastighetsanpassning, olika radarsystem samt olika applikationer inom intelligent trafik.

Trafiksakerhet


Tulosta sivu
Autotuojat ja-teollisuus ry • Ateneuminkuja 2 C, 10. krs • 00100 Helsinki
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä