Finländarna behöver nyare, tryggare och miljövänligare bilar.

Euro merkki
I en ny medelstor familjebill består över en tredjedel av bilens pris av olika skatter. Finlands bilskatt är också den näst högsta inom EU.
Turvallisuus merkki
En modern bil är upp till 50% säkrare och förbrukar omkring en tredjedel mindre bränsle än en bil från 1990-talet.
Kierratys merkki
I Finland återvinns bilarna i medeltal först som över 20 år gamla. Den gamla bilparken försämrar vår trafiksäkerhet och gör att energiförbrukningen och utsläppen minskar långsammare än i andra länder.

 Tulosta sivu
Autotuojat ja-teollisuus ry • Ateneuminkuja 2 C, 10. krs • 00100 Helsinki
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä